Biografija

Naša je želja sretan i zadovoljan osmjeh svakog pacijenta.


Martina Stublić, dr.med.dent rođena je u Zagrebu gdje nakon završetka srednje škole upisuje Stomatološki fakultet i završava ga u redovnom roku 1990. god. U toku studija već na trećoj godini se uključuje u znanstveno - istraživačku grupu te za svoje radove dobiva četiri Rektorove nagrade.


Nagrađeni radovi:

1. Kardiološki odgovor na stres prilikom ekstrakcije zubi (mentor prof. Ljubomir Barić)
2. Genetski defekti cakline: kriteriji za ispravno dijagnosticiranje (mentor prof Ilija Škrinjarić)
3. Dnevne varijacije učestalosti zubnih trauma kod djece (mentor prof Ilija Škrinjarić)
4. Prevalencija i intraoralna distibucija dentinske preosjetljivosti u studentskoj populaciji ( mentor prof Miljenko Bačić)

Pripravnički staž odrađuje u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, Perkovćeva 2. Nakon nekoliko godina rada u Domu zdravlja početkom 1998. god počinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Trupeljak u kojoj radi do 2014. god kada otvara privatnu ordinaciju u Tuškanovoj ulici. Svoje znanje kontinuirano nadopunjuje na stručnim kongresima i simpozijima. Područja posebnog interesa su estetska stomatologija, protetika, endodoncija i minimalnoinvazivna stomatologija. Svakom pacijentu pristupa individualno, sa puno pažnje i strpljenja bilo da se radi o djeci ili o odraslim pacijentima.Dodatna edukacija

• 2014. god. - Aestetic dental moment
• 2013. god. - Coltene componeer radni tečaj izrade kompozitnih ljuskica
• 2012. god. - "Competence in esthetics" peti međunarodni kongres
• 2012. god. - Aestetic dental moment
• 2011. god. - Travanj - kongres Hrvatski parodontološki dani, Zagreb
• 2010. god. – Kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Stomatologija – svakodnevna praksa
• 2009. god. – 4. Hrvatski međunarodni Quintessence kongres
• 2008. god. – Suvremeni postupci u estetskoj stomatologiji - radni tečaj preparacije inlay – overlay i vestibularnih ljuskica sa postupcima cementiranja
• 2008. god. – Bolja i efektivnija stomatologija pomoću smislenih postupaka funkcijske analize i funkcijske terapije (dr. A. Gutowski)
• 2007. god. – 2. Kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
• 2006. god. - Stomatološki postupak s transplantiranim pacijentima Poboljšanje funkcije potpunih proteza (prof. A. Gutowski)
• 2005. god. - Plastična parodontna kirurgija – novi pristupi
• 2004. god. - "Dental progress – 2004"
• 2003. god. - 6. Dan funkcijske dijagnostike i funkcijske terapije
• 2003. god. - III. Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa
• 2002. god. - 5. Dan funkcijske dijagnostike i funkcijske terapije
• 2002. god. - Dopunska izobrazba iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja
• 1999. god. - Dan funkcijske dijagnostike i terapije
• 1999. god. - Estetska stomatologija u dnevnoj praksi
• 1999. god. - Protetska opskrba na ITI implantatima
• 1998. god. - Način izvedbe adhezivne preparacije i adhezivnog cementiranja
• 1998. god. - Implantologija III- Live op, protetski postupci i komplikacije
• 1997. god. - Liječenje mliječnih i mladih trajnih zuba
• 1997. god. - II hrvatski endodontski simpozij
• 1997. god. - Kozmetsko- estetska stomatologija i poliglas sistem